Olika åsikter gällande litteratur för barn

17 apr

Litteratur för barn är ett ämne som många individer brinner för. Det finns garanterat många olika åsikter om vad som är korrekt eller inte litteratur för barn och ungdomar i olika åldrar. Många ämnen som hur kroppen fungerar, hur en familj bör vara, hur barn blir till, vad gäller för pojkar och flickor etc är områden som det nästan alltid blir diskussioner kring gällande vad barnet har rätt att veta samt hur man förklarar dessa områden.

Det finns alltid en sida som menar att litteratur för barn bör vara begränsad, att vissa saker inte tillhör barnets värld. Andra menar istället att litteratur bör vara så verklighetsenlig som möjligt och att man skall vara transparent med barn. Oavsett vilken sida man befinner sig på, vilka åsikter man har så finns det en grundpelare och det är att barn inte skall komma till skada på något sätt via litteratur. Litteraturen ska vara lustfylld och ge barnet lust att läsa!

No comments yet

Leave a Reply