Archive | integration RSS feed for this section

Låna en svensk

2 aug

“Låna en svensk” är ett projekt som förekommer runt om i Sverige där bibliotek ofta blir ett nav där nyanlända ska kunna komma i kontakt med infödda svenskar, genom att intresserade svenskar får anmäla sig till projektet och nyanlända kan sedan delta och “låna” en medmänniska några timmar för att umgås och kanske fika. Bygga ett nätverk, träna på svenskan och få tips och kanske vänner för livet i sitt nya hemland.